Mylně si spojujeme roztroušenou sklerózu se ztrátou paměti a starými lidmi

Sclerosis multiplex se až třetině populace pojí se ztrátou paměti. Tomuto mýtu věří až 43% dospělých. Stejně tak třetina Slováků si myslí, že toto onemocnění je smrtelné a každý pátý Slovák je přesvědčen, že je to vrozené onemocnění. Polovina mladých lidí si myslí, že roztroušená skleróza je nemoc starých lidí.

I takovými mýty je opředena diagnóza sclerosis multiplex. Více než dvě třetiny nových pacientů tvoří ženy. Onemocnění se diagnostikuje zejména mladým lidem, mezi dvacátým a třicátým rokem života a je to celoživotní léčitelné onemocnění. Průzkum veřejného mínění odhalil možnou příčinu podcenění prvních příznaků onemocnění a odkryl předsudky, které si Slováci s tímto onemocněním spojují.

Jen na Slovensku stoupla prevalence onemocnění z 30,2 pacientů na sto tisíc obyvatel v roce 2016 na 37 pacientů na sto tisíc obyvatel v roce 2020. Jak Slováci vnímají onemocnění sclerosis multiplex a co všechno může být příčinou dlouhého časového úseku od prvních příznaků až po stanování diagnózy a nasazení efektivní terapie odpovídá průzkum veřejného mínění realizovaný agenturou 2Muse v květnu tohoto roku na vzorku 18 až 50 letých Slováků.

„To, že toto onemocnění se pojí s různými mýty, je všeobecně známo. Mnozí lidé si myslí, že roztroušená skleróza se týká starých lidí a souvisí se ztrátou paměti. Dokazují to i výsledky průzkumu. Bohužel opak je pravdou. Toto onemocnění je onemocněním mladých lidí a projevuje se celkovou slabostí, únavou a také poškozením zraku,“ říká MUDr. Víra Hančinová, z Ambulance pro léčbu sclerosis multiplex z Univerzitní nemocnice Bratislava. Tyto typické příznaky si však veřejnost nespojuje s roztroušenou sklerózou. Prvotní asociace se lidem spíše spojují se ztrátou paměti, opomíjením a špatnou motorikou (chůzí). Nejčastěji vyskytující se první příznaky onemocnění, jako je trnutí nebo slabost končetin, závratě, poruchy zraku a nevysvětlitelná únava, uvádí jen velmi malé procento dotázaných. „Právě jsem se ráno chystala do školy a šla se namalovat, když jsem zpozorovala, že mám něco s jedním okem. Okamžitě jsem vyhledala oční lékařku a ta má nasměrovala k potřebným specialistům. Je pravda, že u mě byl čas od prvních příznaků po stanovení diagnózy poměrně krátký, protože jsem nic nepodcenila a moje oční lékařka také,“ říká pacientka Barbora Strašíková, které diagnostikovali onemocnění ve 24 letech právě během jejího studia na vysoké škole.

Neznalost prvotních příznaků onemocnění a jejich podcenění často vedou k dlouhým časovým úsekům mezi začátkem onemocnění a stanovením diagnózy. \“Včasným stanovením diagnózy a následným zaléčením efektivní léčbou nejpozději do dvou let od prvních příznaků, může mít významný vliv na celkovou kvalitu života pacienta,\“ pokračuje MUDr.Víra Hančinová.

Další mýtus s onemocněním sclerosis multiplex souvisí s jeho celkovým vnímáním ze strany veřejnosti. Třetina populace Slovenska si myslí, že sclerosis multiplex je smrtelné onemocnění a každý pátý Slovák si dokonce myslí, že se jedná o vrozené onemocnění. Pro čtvrtinu dotázaných Slováků představuje tato diagnóza invalidizující onemocnění – pacienty si spojují s připoutáním na invalidní vozík a málo kvalitním životem. Skeptičtí jsou i co se týče jejich zařazení do pracovního života. „I v tomto případě jde spíše o mýty než fakta. Toto onemocnění není vrozené a ani smrtelné. Právě naopak, umíme ho velmi efektivně léčit a dobře diagnostikovaný pacient s dobře nastaveným léčebným režimem může žít kvalitní život, studovat, pracovat a založit si rodinu. Včasný přístup k efektivní léčbě je důležitý pro zpomalení nebo prevenci zdravotního postižení, což snižuje náklady na sociální podporu. Mladí lidé zůstávají produktivní, mohou si zakládat rodiny, což má pozitivní vliv na růst populace a je tedy ekonomickým přínosem pro společnost,“ pokračuje MUDr. Víra Hančinová. Důležitá je i spolupráce pacienta s lékařem. Je třeba, abyste ho informovali o případných změnách zdravotního stavu, relapsech a to co nejdříve. Neodkládejte tuto informaci na rutinní prohlídku, která může být io pár měsíců.

Důležité je nepodceňovat příznaky onemocnění a uvědomění si, že roztroušená skleróza je onemocněním mladých lidí. Potvrzuje to i prezidentka Slovenského svazu SM, Jarmila Fajnorová. „V našem svazu máme mnoho aktivních lidí s onemocněním sclerosis multiplex. Mladé lidi, kteří dostudovali vysoké školy, zakládají si rodiny a žijí aktivní život. Organizujeme mnoho společných akcí, kde se zapojujeme i do sportovních aktivit s kolegy z Čech, zda pořádáme celoslovenskou konferenci pacientů sclerosis multiplex.“

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Otec mi dal do života tuto jednu dobrou radu: Při rozvodu mi pomohla tak, jak by to nedokázalo nic jiného

Klára odjakživa toužila po obrovské rodině. Šťastném manželství bez problémů, dětech, které se na ni budou moci spolehnout a matce a otci, kteří na...

Veronika vytváří nápadité svatební šaty. Jak vypadá výroba nejdůležitějších šatů pro ženu?

Proč svatební šaty? Jak a kdy začal váš vztah s módou?Můj vztah s módou začal již v dětství. Vždy mě bavilo prohrabávat krabice s...

Padparadscha

Označení Padparadscha patří pro velmi vzácný safír a znamená to lotosový květ a původ tohoto slova pramení až ze Srí Lanky. Zde jsou také...

Letní láska přišla v předstihu…

Nikdy jsem nebyla ten typ ženy, který se zamiluje do muže na počkání a ráno se vzbudí v jeho náručí. Nikdy až do chvíle,...

Cesta k vysněné postavě: Kdy dělat kardio – před silovým tréninkem či po něm? A co to přesně je?

A je vůbec dobré kombinovat je v jeden den? Jak vypadá váš trénink v posilovně? Cvičíte kardio i silový trénink? Zamysleli jste se nad...